Sunday, 10 July 2011

14nu 6ganam

പാദം-1

അക്ഷരപൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്നോരെന്‍
ഉച്ഛശ്വാസത്തെ
വ്യാകരണ പെട്ടി കുലുങ്ങുമാറു-
ഞാന്‍ പുറത്തെടുത്തു

പാദം-2

ഭൈരവ കോലങ്ങള്‍ തുള്ളുമാറു
പടയണികാവിലവമുടിയഴിച്ചാടി
തീപന്തങ്ങളിലോക്കെയും കവിത പടര്‍ന്നു
ഉടയാടകളടര്‍ന്നകന്നു 

പാദം-3

ദ്രവിച്ചുതീര്‍ന്ന ഉച്ഛിഷ്ടാക്ഷര-
പ്രശനോത്തിരികള്‍
കാവിലെ വിഗ്രഹക്കുട്ടത്തില്‍
കുടിയിരുന്നു 

 
നേരം പുലര്‍ന്നു-നാളെ വലിയ പടയണി 

16 comments:

 1. വൃത്തങ്ങളില്‍ തളച്ചിട്ട കവിതയെ നീ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു
  ഇനിയും വ്യാകരണ പെട്ടികള്‍ കുലുങ്ങണം

  ReplyDelete
 2. സമ്മതിച്ചു ,ആശയങ്ങളെ വ്യാകരണത്തിലും വൃത്തത്തിലും തളച്ചിടുവനുള്ളതല്ല ,എങ്കിലും കവിത എന്നാല്‍ ................

  ReplyDelete
 3. ee vyakarana petty iniyum kulungiyaal manichithrathazhu ittu poottum ! ithu malayala kavithakalodulla ente aathma samarppanam !

  ReplyDelete
 4. poetry is the expression of mind not the music hitha

  ReplyDelete
 5. mr.james Bond 007 e manichithrathazhinu enthu vilavarum

  ReplyDelete
 6. അറിഞ്ഞീല ഞാന്‍ നിന്നുള്ളിലെ
  കുടുങ്ങിക്കിടന്നോരക്ഷാര പൂട്ടിനെ
  പിന്നെ ഞെരിന്ജ്മര്‍ന നിന്‍ ഉച്ഛശ്വാസത്തെയും
  മിനുക്കട്ടെ കാലം നിന്‍ അക്ഷര ജാലത്തെ

  ReplyDelete
 7. കവിത എന്നത് സംഗീതമാണെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലാലോ ?എന്നാല്‍ ഏതൊരു കലയിലും ഒരു സംഗീതമുണ്ട്,അത് കവിതയിലും ഉണ്ടെന്നു ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .മനസ്സിന്റെ expression തന്നെയാണ് സാഹിത്യം ,അതും സമ്മതിക്കുന്നു.എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ആശയങ്ങളെ വ്യാകരണത്തിലും വൃത്തത്തിലും തളച്ചിടുവനുള്ളതല്ല, എങ്കിലും,കവിത എന്നാല്‍ ...........

  ReplyDelete
 8. Mr. Vattu(ilakal),

  Epic poetry,and the poetry of tragic drama, and, moreover, comedy and dithyrambic poetry, may all be said to be "representations of life." But they differ one from another in three ways: either in using means generically different or in representing different objects or in representing objects not in the same way but in a different manner.
  ithu manassilakkathe aano Mr ningal kavithakal menayunnathu. please have a look at the philosophies of Poetry and try to understand what is poetry.

  ReplyDelete
 9. Epic poetry,and the poetry of tragic drama, and, moreover, comedy and dithyrambic poetry, may all be said to be "representations of life." But they differ one from another in three ways: either in using means generically different or in representing different objects or in representing objects not in the same way but in a different manner.
  ithu manassilakkathe enganeya oru kavitha ezhuthaan kazhiyuka...! ee philosophy of poetry manassilaakkooo!

  ReplyDelete
 10. That's why Mr.James Bond i said, this is my private thoughts, moreover my understanding of poetry is different from other person. i don't feel to obey any rules and regulations in poetry. thanks for your criticism, i always welcome it.thank u so much my friend

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. Hello Mr.Mathews

  u seem to suggest in no uncertain terms that you dont feel to obey any accepted norms of poetry,given this,you might want to give a new nomenclature to your babbles not as poetry,rather sub-poetric. If you suggest that rules are meant to be trespassed,wouldnt you betray the very fabric of poetry and thereby adhere to something of a sort of a new genere that is yet to show its true face, you being the forthteller of this!I dont suppose you are above poetry or the greats who formulated the rules! Rules are there for a reason...whether you like it or not! and they dont care to ponder whether you like them or not!

  But anywayall the best !

  ReplyDelete
 13. At present i am unable to understand your thoughts and understanding about poetry. i just forwarded your comments and my writings(babbles) to my professors and some writers.Hope they can give a clear vision about this arguments. i also posted this to the community of poetry in webpages,only to get a general readers opinion .again thanks for your comments.

  ReplyDelete
 14. എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ്‌ ബോണ്ടേ
  Aristotle -ന്‍റെ വാക്കുകള്‍ അടിച്ചു മാറ്റുമ്പോള്‍ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ എങ്കിലും വേണം, if u want to criticize do it honestly, At least understand on what aspect Aristotle commented like that. Do u think that still the poetry is hang on his age. i don't have any more words on your pity comments.

  Find the following original words of Aristotle:-

  Let us here deal with Poetry, its essence and its several species, with the characteristic function of each species and the way in which plots must be constructed if the poem is to be a success; and also with the number and character of the constituent parts of a poem, and similarly with all other matters proper to this same inquiry; and let us, as nature directs, begin first with first principles.

  Epic poetry, then, and the poetry of tragic drama, and, moreover, comedy and dithyrambic poetry, and most flute-playing and harp-playing, these, speaking generally, may all be said to be "representations of life." But they differ one from another in three ways: either in using means generically different or in representing different objects or in representing objects not in the same way but in a different manner. For just as by the use both of color and form people represent many objects, making likenesses of them some having a knowledge of art and some working empirically—and just as others use the human voice; so is it also in the arts which we have mentioned, they all make their representations in rhythm and language and tune, using these means either separately or in combination. For tune and rhythm alone are employed in flute-playing and harp-playing and in any other arts which have a similar function, as, for example, pipe-playing. Rhythm alone without tune is employed by dancers in their representations, for by means of rhythmical gestures they represent both character and experiences and actions.

  But the art which employs words either in bare prose or in metres,

  ReplyDelete
 15. Mr. Mathews,
  Pls dont feel bad. I'm just expressing my thoughts and feelings here and tried to make the blog active.I'm not trying to make fun and underestimate your beautiful creations. If you feel bad on this,......!

  I just paraphrased it just in case the great malayali poet forgets reading Philosophies on various aspects. Everyone in the world knows that this is the famous saying about poetry by Aristotle. Only "Genius" people will 'google' it and make a big fuzz about it. (I didnt mean you... but you Know...)

  Do you want to 'google' "James Bond007" as well...? Once you finish that try 'googling'(verb) 'google'(noun).

  ReplyDelete
 16. i don't want to comment any more Mr.James Bond 007. The readers have the choice to evaluate your above comments. thanks for your intention to make the blog active.

  ReplyDelete